logo


0613 569 591~3
Vietnamese English

Video

Contact Us Online

Yahoo

Visitor Statistics

Online 3
Today 46
Yesterday 157
Highest (21.01.2018) 839
Total 111,069

Vietnam Textile and self-improvement opportunities

Cập nhật: 25.10.2013 01:46 - Lượt xem: 1,313
To reach an agreement with the 0% tax rate for large markets, the textile sector requires Vietnam to overcome the heterogeneity between development stages from fiber-textile-dyeing-finishing and sewing.

The textile industry: Moving from quantity to quality

Cập nhật: 25.10.2013 01:48 - Lượt xem: 1,347
Tại Hội thảo góp ý vào dự thảo Quy hoạch ngành Dệt May Việt Nam giai đoạn 2020, tầm nhìn 2030 ngày 20/8, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã đề nghị cần tập trung làm rõ quan điểm phát triển, định hướng phát triển, đặc biệt cần chú trọng đầu tư, mở rộng vùng nguyên liệu.
1